Závěrečný účet DSO mikroregionu Podlesí za rok 2017

Zveřejněno 29.6.2018

Schválený ZÚ DSO 2017 - komentář

Rozvaha MR Podlesí za rok 2017

Příloha rozvahy MR Podlesí za rok 2017

Zpráva o přezkoumání hospodaření 2017

Výkaz zisku a ztráty MR Podlesí za rok 2017

Výkaz FIN MR Podlesí za rok 2017

Závěrečný účet MR Podlesí 2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závěrečný účet DSO mikroregionu Podlesí za rok 2018 - návrh - zveřejněno 17.4.2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závěrečný účet DSO mikroreginu Podlesí za rok 2018 - zveřejněno 15.7.2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 4. Richard

Zítra: Ivana

Kde nás najdete

mapka_cr_malicka_mapicka_mikro_podlesi.gif

portal.gov.cz

www.mestaobce.cz

Návštěvnost stránek

104123
Bez názvu 1 kopie.jpg