Mikroregion  PODLESÍ

 

 

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Podlesí vznikl v roce 2000 na popud dvou zakladatelských obcí Milenov a Radíkov původně z potřeby vzájemné kulturní a ekonomické spolupráce . Tato potřeba přivedla zanedlouho po založení svazku k navázání spolupráce  další dvě obce Klokočí a Hrabůvku.

Mikroregion Podlesí se rozkládá na pomezí dvou geomorfologických celků, k Nízkému Jeseníku náleží severní část katastru Milenova a Hrabůvky a celý katastr Radíkova. Rovinatá část Moravské brány pak zabírá celý katastr obce Klokočí a jižní části katastrů Milenova a Hrabůvky. Z rovin Moravské brány stoupají do kopců Oderských vrchů značené cyklotrasy, které protínají všechny obce mikroregionu. Cykloturisté i pěší návštěvníci, kteří zavítají do našich končin se mohou kochat pěkně upravenými obcemi i jejich hezkým okolím.

Hospodářsky lze charakterizovat naši oblast jako převážně zemědělskou s drobnou řemeslnou výrobou. Dobrá dopravní obslužnost po železnici i po silnici umožňuje občanům dojíždět za zaměstnáním do blízkých Hranic, Lipníka n/B či Přerova.

Sídlem svazku je obec Milenov.

Hrabůvka

Klokočí

Radíkov

Milenov

 

 

Kulturně společenský život mikroregionu Podlesí 2012

 

     Obce Dobrovolného svazku obcí mikroregioun Podlesí každoročně pořádá nespočet kulturních a sportovních akcí. Společně pak pro občany mikroregionu pořádá tematický poznávací zájezd do různých koutů naší republiky.

      V letošním roce jsme využili možnosti a požádali o finanční příspěvek z Programu obnovy venkova 2012 Olomouckého kraje. Za přispění Olomouckého kraje obec Radíkov pořádala Turnaj v kopané, obec Klokočí pořádala Srandobraní, obec Milenov pořádala Turnaj v nohejbale a obec Hrabůvka pořádala Svatováclavský turnaj v nohejbale. Společně pro občany mikroregionu Podlesí jsme uspořádali tematický zájezd do Kutné Hory, která má 5 členských obcí. Podle vyjádření předsedy spolku se jim nedaří organizovat společné akce. Svoji aktivitu směřují do MAS, která pro jejich činnost poskytují více možností. Celoroční kulturně společenský život mikroregionu byl zakončen akcí Ukončení golfové sezony DSO Mikroregionu Podlesí, Společným bruslením a divadelním představením Divotvorný hrnec.

      Na výše uvedené kulturní a sportovní akce jsme z prostředků Programu obnovy venkova 2012 Olomouckého kraje, dotační titul 2 obdrželi finanční příspěvek ve výši 45.000,00 Kč. Celkový rozpočet uznatelných výdajů na všechny tyto akce byl určen ve výši 90.000,00 Kč.

 

 

9. 5. Ctibor

Zítra: Blažena

Kde nás najdete

mapka_cr_malicka_mapicka_mikro_podlesi.gif

portal.gov.cz

www.mestaobce.cz

Návštěvnost stránek

110491
Bez názvu 1 kopie.jpg