Všeobecná charakteristika obcí mikroregionu

 

.                        Milenov – v písemných pramenech se poprvé obec uvádí roku 1353 kdy Bohuš z Drahotuš prodává 11,5 lánů v Milenově jeptiškám u sv. Jakuba v Olomouci.. Milenov se jako součást drahotušského panství stal v roce 1371 majetkem makraběte Jana, který byl bratrem Karla IV. Tím skončilo stoleté období, kdy Milenov patřil pánům z Drahotuš. Markrabě Jošt panství zastavil Ctiboru Tovačovskému z Cimburka. Zástava propadla a v roce 1408 přechází Milenov do vlastnictví pánů z Cimburka.Od nich kupuje v roce 1476 celé panství Vilém z Pernštejna a od té doby je Milenov svázán  s panstvím drahotušským, od roku 1543 pak s panstvím hranickým.Pernštejnové prodávají v roce 1547 Václavu Haugvicovi z Biskupic. Ten je podstupuje v roce 1553 Janu Kropáčovi z Nevědomí, který je daruje své dceři Anně manželce Jana z Kunovic. Dalším majitelem Milenova je Jan ml. ze Žerotína, který k němu přišel díky sňatku s vdovou Annou. Další majitel Jetřich z Kunovic panství vyměnil roce 1600 se Zdeňkem Žampachem s Potštejna. V období let 1610 až 1612 patří panství Karlu Bergrovi z Bergrů, který je přenechává Václavu Molovi z Modřelic po bitvě na Bilé hoře mu císař Ferdinad II panství zabavil a v roce 1622 je přenechal kardinálu Františku Dietrichštejnovi. V majetku tohoto rodu zůstáva Milenov jako součást hranického panství přes třista let. Po zrušení roboty a poddanství si v roce 1850 zvolili místní  první obecní výbor, který měl 9 členů. Kaple na návsi, která nedávno prodělala rekonstrukci, byla postavena v letech 1897 až 1902. Předtím až do roku 1867 stávala v obci dřevěná zvonice. Podle historických pramenů měli v Milenově první školu již v roce 1792. V roce 1882 byla postavena nová budova školy, která byla tehdy jednotřídní na dvojtřídku byla škola rozšířena po přístavbě budovy v roce 1909. Škola je stále užívána.

.                        Radíkov -  první zmínky o Radíkově pochází z 11. Století, kdy osada patřila zemanu Vojtěchovi. Jeho dcera Ludmila se stala manželkou rytíře Jana Horeckého pána na hradě Drahotuchu. Rod rytířů Horeckých vládl v kraji ještě ve 12.století. První písemná zmínka o Radíkově je z roku 1353, kdy náležel k Drahotuším. Po bitvě na Bíle hoře je panství zabaveno a císař Ferdinand II je v roce 1622  přenechal kardinálu Františku Dietrichštejnovi. V majetku tohoto rodu zůstává Radíkov až do počátku tohoto století.jako součást hranického panství. Radíkov je navržen na zařazení do Přírodního parku Oderské vrchy, neboť zde jsou ideální podmínky pro rekreaci. V jižní části katastru se nacháyí chatová lokalita Kunzov. V údolí Lukavec se tyčí letohrádek Kunzov. Byl postaven po vzoru středověkých hradů v letech 1907-1908 továrníkem Antonínem Kunzem Škola byla v obci  od roku 1848. Nová budova byla postavena v roce 1895. V roce 1970 byla škola zrušena a děti dojíždí do Drahotuš.

                        Hrabůvka - nejstarší písemná zmínka o obci  je z roku 1371.Tehdy ves patřila drahotušskému panství. S ním byla později připojena k panství hranickému. Místní  kronika však datuje první písemnou zmínku o vsi do roku 1530. Otevření kamenolomu na přelomu 18.a 19.století změnilo ráz původně ryze zemědělské obce a tím umožnilo její rozvoj. V roce 1908 pracovalo v lomu přes 200 dělníků. Samostatnou školu má obec od roku 1897. V roce 1914 byla dokončena stavba nové školy, která byla v roce 1921 rozšířena na dvoutřídní. Dnes dojíždí žáci za vzděláním do Drahotuš nebo do Hranic.

.                        Klokočí - už ve 12.století žili v lokalitě Klokočí lidé. První  písemná zmínka o vsi však pochází až z roku 1371 a potvrzuje, že Klokočí bylo součástí drahotušského panství.Obec má obdobnou historii jako obec Milenov. V roce 1911 byla v obci postavena jednotřídní škola. Do této doby děti navštěvovali školu v Drahotuších. Stejně tak  Obec nemá kapli . Zvonička byla umístěna na objektu chudobince, který obec, aby získala finance,  prodala před realizací plynofikace. Před třemi lety si místní postavili zvoničku novou. Dominantu Klokočí dotváří přes čtyřicet chráněných stromů – lip,jilmů a platanů, které dosahují stáří až 120 let. Jednou z nejstarších budov v obci je starý selský dvůr, který patřil do roku 1923 hraběnce Antonii Althanové.

 

 

 

 

 

4. 3. Stela

Zítra: Kazimír

Kde nás najdete

mapka_cr_malicka_mapicka_mikro_podlesi.gif

portal.gov.cz

www.mestaobce.cz

Návštěvnost stránek

109357
Bez názvu 1 kopie.jpg